Friday, December 23, 2005

ع†عظ�ع‰ ظ�ظ�عˆع ظ�ع„ع†ظ�ظ� ع…ظ�ظ�ظ�ظ­ظ�

ع†عظ�ع‰ ظ�ظ�عˆع ظ�ع„ع†ظ�ظ� ع…ظ�ظ�ظ�ظ­ظ� ع…ظ� ظ�ظ�عŠع‡ظ� عˆع„ظ� ظ�عˆظ�ظ­ظ�
ع†عظ�ع‰ ظ�ظ�عˆع ظ�ع„ظ�ظ�ظ�ظ�ظ�ع…ظ� ظ�ع„ع‰ ظ�ع„ظ�عظ�عŠع ظ�ظ،ع…ع„ ظ�ع„ظ�ع…ظ�
ع†عظ�ع‰ ظ�ظ�عˆع ظ�ع„عˆظ�ظ� عŠعظ�ظ­ عˆظ�ع„ع†ظ�ظ� ظ�ظ�عŠظ�ظ� عع‰ ظ­ظ�ع„ظ� عŠظ�ظ�ظ­
ع†عظ�ع‰ ظ�ظ�عˆع ظ�ع„ظ�عŠظ� عŠظ�ع… عˆع„ظ�ظ�ع‰ظ� ظ�ظ�ع†ع‰ ظ�ظ�عˆعظ� عŠظ�ع…
ع†عظ�ع‰ ظ�ظ�عˆع ظ�ع„ظ�ع†عŠظ� ظ�ع†عŠظ� عˆظ�ع„عظ�ظ­ظ� ععŠع‡ظ� ظ�ظ�ع‚ع‰ عظ�ظ­ظ�
ع†عظ�ع‰ظ�ظ�عˆعع‡ظ� ظ�عƒع„ ظ�ظ�ظ�ظ­ظ�

ع‚ع„ظ�ع‰ ع…ظ�ظ�ظ�عˆظ�ظ�ظ�ع‰ عŠظ،ظ�ظ­ ع‚ع„ظ�ع‰ ظ�ظ�عع‰ ع‚ع„ظ�ع‰ ظ�ظ�ع‰ظ�
ع‚ع„ظ�ع‰ ع…ظ�ظ�ظ�عˆظ�ظ�ظ� عŠظ،ظ�ظ­ ظ�ع‰ ظ�ظ�ظ­ظ� ظ�عˆ ظ�ظ�عŠع‚
ع‚ع„ظ�ع‰ ع…ظ�ظ�ظ�عˆظ�ظ�ظ� عŠظ،ظ�ظ­ ظ�عŠع…ظ� عŠظ�ظ�ظ�ظ� ظ�ع‰ ظ�ظ�عŠع‚
ع‚ع„ظ�ع‰ ع…ظ�ظ�ظ�عˆظ�ظ�ظ� عŠظ،ظ�ظ­ ظ�عŠع…ظ� ظ�ظ�ظ�ع„ع„ع‰ ظ�عŠظ� ظ�عŠع…ظ� عŠظ�ظ�ظ­
ع‚ع„ظ�ع‰ ع…ظ�ظ�ظ�عˆظ�ظ�ظ� عŠظ،ظ�ظ­ ع‚ع„ظ�ع‰ ظ�عŠظ� ظ�ظ� ظ،ظ�ع‰ظ�

ظ­عŠظ�ظ�ع‰ ظ،ع†ظ� ظ،ع†ظ�عƒ عŠظ�ع…ع„ظ�عƒ
ظ­عŠظ�ظ�ع‰ ظ�ظ�عˆع‰ ظ�عŠظ� ع…ع† ظ�عŠظ� ع‡عˆظ�عƒ
ظ­عŠظ�ظ�ع‰ ظ�ظ�عˆظ­ عŠظ�ع…ع‡ظ،ظ�ع‰ ع„عˆ عƒع†ظ� ظ�ع†ع‰ عع‰ عŠعˆع… ظ�ظ�عŠظ�
ظ­عŠظ�ظ�ع‰ عŠظ�عظ�ظ­ظ� ع‚ع„ظ�ع‰ ظ�عŠع‡ظ� ع…ظ�ظ�عƒ
ظ­عŠظ�ظ�ع‰ ع„عŠعƒ عˆظ�ظ� عŠظ�ع…ع„ظ�عƒ

4 Comments:

Blogger taty said...

ظ،ع…عŠع„ظ� ع‚عˆعˆعˆعˆعŠ عŠظ� ظ�ظ�ع…ظ�
ظ�ظ�ظ�ع…ظ�

2:22 PM  
Blogger tamer said...

taty
ظ�ظ�ع†ظ� عŠظ�ع„عŠعƒع‰ ظ�ظ�ع„ع…ع‰


ظ�ظ�عƒظ�عƒ ظ�ع„ع‰ ظ�ع„ع…ظ�ظ�ظ�ظ�ظ�ظ�ظ�ظ�ظ�عˆظ�ع„ع…ظ�ظ�ظ�ظ�ظ� ظ�ع„ظ­ع„عˆعˆعˆعˆعˆعˆعˆعˆعˆعˆعˆعˆظ�.


عˆعع‚ع†ظ� ظ�ع„ع„ع‡ ع„ع…ظ� ععŠظ� ظ�ع„ظ�عŠظ�
ع…ظ� ظ�ظ�ع„ظ� ظ�ظ­عŠظ�ظ�ع‰

8:10 PM  
Blogger Q8ya said...

ظ�ع…ع†عŠظ�ظ� ظ�ظ�ظ�ظ�ظ�ظ�ع‡...:)

ظ�ظ�عŠ عŠعˆعع‚عƒ ظ�ع† ظ�ظ�ظ� ظ�ع„ع„ع‡...:)

2:20 AM  
Blogger tamer said...

Q8Tya


ظ�ظ�ع†ظ� عŠظ�ع„عŠعƒع‰ ظ�ظ�ع„ع…ع‰


ظ�ظ�عƒظ�عƒ ظ�ع„ع‰ ظ�ع„ع…ظ�ظ�ظ�ظ�ظ�ظ� عˆظ�ع„ع…ظ�ظ�ظ�ظ�ظ� ظ�ع„ظ­ع„عˆعˆعˆعˆعˆعˆعˆعˆظ�


عˆعع‚ع†ظ� ظ�ع„ع„ع‡ ع„ع…ظ� ععŠظ�ظ�ع„ظ�عŠظ�

ع…ظ� ظ�ظ�ع„ظ� ظ�ظ­عŠظ�ظ�ع‰

12:22 PM  

Post a Comment

<< Home