Thursday, December 29, 2005

تم تغير المدونة ونقلها بالكامل

بسم الله الرحمن الرحيم


الى كل الاصدقاء


تم تغير ونقل مدونة افكار تحت اسم جديد

افكار حرة

نظراا لعيوب فنية بالمدونة القديمة

وهذا هو العنوان الجديد

نرجو الزيارة والدخول علية
www.AFKaaaR77.blogspot.com

وفقنا الله لما فية الخير

مع خالص تحياتى

Monday, December 26, 2005

ظ�ع†عˆظ�ظ� ع…ع† ظ�ع„ظ�ظ�


1
ع„ظ�ظ�ظ­ظ�عˆع„ ظ�ع† ظ�ع„ظ�ظ� ع…ظ�ع‰ ع„ظ�ظ�ظ� ظ�ع„ع‚ظ� عˆظ�ع„عظ�ظ� ع„ظ�ظ�ظ�عƒع‰ ظ�عƒظ�ظ� ظ�ع„ظ�ع…ظ�ظ�عŠظ­
عع‚ظ� عظ�ظ� عˆع‚ظ� ع‡ظ�ظ� ظ�ع„عƒع„ظ�ع… ظ�ظ�ع„ظ� ع…ظ� ظ�ظ�عŠظ� عˆظ�ع„عŠعƒ ظ�ظ�عŠظ­
ع„ع…ظ� ظ�ع„ع„ع عˆظ�ع„ظ�عˆظ�ظ�ع† عˆظ�ظ�ظ�ظ�ظ�ظ�ع… ظ�ظ�ظ�ظ�ظ�ظ� ظ�ع†ظ�ع†ظ� ع„ع† ظ�ظ،ظ�ع‰ عˆع„ع† ظ�ظ�عˆظ�ع‰ ع‚ع„ظ� عŠع†ظ�ع ظ،ظ�عŠظ­
2
عظ�ظ�ظ� ظ،ع…عŠع„ظ� ع„عƒع† ع„ظ�ظ�ظ�ع„ع… عƒعŠع عŠعƒعˆع† ظ�ع„ظ­ظ�عŠظ� ع…ظ� ظ�ع„ظ�ظ�ظ�عŠع†
عƒع„ ع…ع† ظ�عƒع„ع… ع…ظ�ع‡ظ� ظ�ظ،ظ� ظ،ظ�عŠظ­ ظ­ظ�عŠع†
عŠظ�عƒع‰ ع…ع† ع„ظ�ظ�ع†ع‡ظ� ظ�ع„ظ�عˆعŠع„ عˆظ�ظ�ع… ظ�ظ�ظ�عŠظ�ظ� ظ�ع„عƒع„ظ�ع…
ظ�ع„ع„ع‡ عع‰ ظ�عˆع† ظ�عˆظ،ع‡ظ� ظ�ع„ع…ظ�عƒعŠع†
3
ع‡عˆ ظ�ع„ظ�ظ�ظ� ظ�ع„ع†ظ�ظ،ظ­ ظ�عƒظ�عˆظ� عع‰ ظ�ع„ظ،ظ�ع…ظ�ظ�
ع„عƒع† ظ­ع‚عˆظ� ظ­ظ�عˆظ� عˆظ�عŠع…ظ� ظ�ع„ع†ظ�ظ� ععŠظ� عˆع„ظ�ظ�
عˆظ�ع„ ع„عƒع„ ع…ظ� ععŠظ� ظ�ع† ظ�ظ�عŠع‚ ظ�ظ�ظ­ظ�ظ� عˆظ�ععƒظ�ظ� ع…ظ�ظ�عˆع‚ظ�
ظ�ظ�ظ­ عŠظ�ع„ع… عˆع‡عˆ ظ�ظ�عŠظ� عŠظ�ظ�ع„ع… عˆععŠظ� ظ­ظ�ظ،ظ�ظ� عƒظ�عŠظ� ع…ظ� ع…ظ�ظ�عˆظ�ظ�
4
ظ�عŠظ�ظ� عƒع„ظ�ع… ظ­ظ� ع…ظ�ظ�ظ� ع…ع† ظ�ع„ظ�ع†ظ�ظ�
عˆع„ظ�ظ� ع‚ع„ظ�ظ� ظ�عŠع‚عˆع„ ع‡ظ�ظ�
ع…ععŠظ� ظ�ع…عŠظ� عˆع„ظ�ظ�ظ�ع„ظ�ع‚ ظ�ظ�ع…ظ�ظ� ظ�ع„ع‰ ظ�عŠظ�ظ� ظ�ع†ظ�ظ�
5
عظ�ظ�ظ� ظ�ظ­ظ�ظ�ع‡ظ� ظ�ظ�ع„ع…ع„عŠع… ظ�ظ�ظ،عˆظ�ظ� ظ�ظ�ظ� ظ�ظ�عŠع„
ع…ظ� ع‡ع… ظ�ع†ظ�ع‡ظ� ظ�عŠظ� ظ�ع„ظ�ع†عƒ ع†عˆظ� ظ�ظ�ظ­ظ�ظ� ع…عˆظ�
عˆع…ظ� ع…ع‡ع… ظ�ع„ظ�ظ�ظ� عŠعƒعˆع† ع…ظ�عŠظ� ظ�ع„عŠع„
ظ�عƒظ�ظ� عŠع…عˆظ� عˆظ�عˆظ�ظ� ظ�ظ�ظ� ظ�ع„ظ�ظ�عŠع„